Yaşlı Bakımı Programı

Genel Bilgiler
Yaşlı Bakımı programı, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü bünyesinde yer alan bir ön lisans programıdır. Dünyada ve Türkiye’de nüfus yapısı değişmektedir. Yapılan çalışmalarda ülkemizde yaşlı nüfus oranı yıllar geçtikçe artmakta ve bu alanda iş istihdamının da giderek artacağı öngörülmektedir. Ayrıca kentleşme oranı artmakta ve geleneksel aile yapısı değişime uğramaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak yaşlı nüfusun bakım gereksinimleri artmaktadır. Bu alanda farklı boyutlarda hizmet veren meslek elemanları bulunmaktadır.  Ancak bu meslek elemanları arasında yaşlıyla  uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı bütüncül olarak ele alabilecek meslek grubunun bulunmaması nedeniyle bu hizmeti profesyonel olarak yürütebilecek ara elemana gereksinim duyulmuş ve bakıma gereksinimi olan ya da olmayan bütün yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyonunu yapan ve onların yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayan ara profesyonel elemanlar yetiştirmek için yaşlı bakımı programları açılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda bu programda, yaşlı bakım ilke ve uygulamaları, yaşlıda rehabilitasyon, yaşlıda kronik hastalıklar, evde yaşlı bakım hizmetleri gibi dersler verilmektedir. Derslerde edinilen bilgilerin uygulamada tecrübe edilmesi için 30 iş günü staj yapılması da mezuniyet koşulları arasında yer almaktadır.

Programın Amaç ve Hedefleri
Yaşlı Bakımı programının amacı, ülkemizde her geçen gün artış gösteren yaşlı nüfusa nitelikli ve profesyonel bakım hizmeti sunabilecek meslek elemanının yetiştirilmesidir.
Programda yaşlı bakımı alanında hizmet veren kurumların temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetimine vakıf,  yaşlılarla iyi iletişim kuran, yaşlıların hayat kalitesini yükseltebilen, yaşlıların bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri özümsemiş insan kaynağını yetiştirmek hedeflenmektedir.

Kabul Şartları
Adayların ÖSYM tarafından belirlenen şartları taşımaları, lise mezunu olmaları ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olmaları, temel kabul şartlarıdır. Yatay geçişlerde de bireylerin kabul şartını sağlaması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartları
120 AKTS/ECTS, 4.00 üzerinden “2.00” ağırlıklı not ortalamasına sahip ve zorunlu stajını tamamlamış öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.  Mezunlara Yaşlı Bakımı Programı ön lisans diploması verilir.

İstihdam İmkânları
Mezunlar, hastanelerin geriatri birimlerinde, Huzurevleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Bakımevleri, Gündüzlü Bakım ve Özel Bakım Merkezleri’nde merkezin yönetimi konusunda ve bakım elemanı olarak görev yapabilirler. Aynı zamanda, bakım hizmetini özel ve bireysel olarak evinde almak isteyenler tarafından da istihdam edilebilirler. Bunların dışında mezunların her türlü kurumda yardımcı hizmet personeli olarak çalıştırılabilmeleri de olanaklıdır.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilen Programlar
2018 DGS kılavuzuna göre Yaşlı Bakımı Programı mezuniyeti sonrası tercih yapılabilecek lisans programları aşağıdaki gibidir;
  1. Beslenme ve Diyetetik
  2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  3. Hemşirelik
  4. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri