Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Genel Bilgiler
Sağlık hizmetleri hem bireylerin hem de toplumun sağlığı ile doğrudan ilişkili olan, ülkemizin kalkınmasında ekonomik göstergelerle beraber en büyük etkiye sahip ve çok hızlı büyüyen bir hizmet sektörüdür. Sağlık hizmetleri sektörü büyürken aynı zamanda çok hızlı bir değişim içerisine de girmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, iletişim ve ulaşım imkanlarının artması, bilgiye ulaşım kolaylıkları gibi faktörler sağlık hizmetlerinden beklentileri de hızlı bir şekilde değiştirmiştir. Hem hastaların değişen beklentileri, hem de sağlık kurumlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gerekliliği sağlık kurumlarında görev alacak olan insan kaynaklarının yüksek niteliklere sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Öte yandan hem kamu hem de özel sektöre ait sağlık kurumlarının sayısının hızla artması, bu kurumlarda görev alacak olan insan kaynaklarının nicelik olarak da artırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda sağlık kurumları işletmeciliği programı, sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan; hem sağlık hem de işletmecilik bilgisine sahip ara elemanlar yetiştirmektedir.

Programın Amaç ve Hedefleri
Sağlık kurumları işletmeciliği programının temel amacı; sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu, hem tıbbi terminoloji hem de çağdaş işletmecilik bilgisine sahip, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, tıbbi etik ve ahlak ilkelerini benimseyen, nitelikli sağlık kurumları işletmecileri yetiştirmektir. Programın temel hedefleri aşağıdaki gibidir;
  1. Sağlık sektörünün gerekliliklerine cevap verebilen, sektörel dinamiklere hakim, değişimlere uyum sağlayabilen insan kaynağı yetiştirmek,
  2. Sağlık kurumlarında ihtiyaç duyulan teorik bilgiyi pratik uygulamalar ile harmanlamak.
Kabul Şartları
Adayların ÖSYM tarafından belirlenen şartları taşımaları, lise mezunu olmaları ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olmaları, temel kabul şartlarıdır. Yatay geçişlerde de bireylerin kabul şartını sağlaması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartları
120 AKTS/ECTS, 4.00 üzerinden “2.00” ağırlıklı not ortalamasına sahip ve zorunlu stajını tamamlamış öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.  Mezunlara Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı ön lisans diploması verilir.

İstihdam Olanakları
Sağlık kurumları işletmeciliği programı mezunları hastaneler başta olmak üzere sigorta şirketleri, araştırma merkezleri ve ilgili laboratuvarlar gibi çeşitli sağlık kurumlarında görev alabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçiş Yapılabilen Programlar
  1. İşletme
  2. İşletme Yönetimi
  3. Sağlık Yönetimi