Birim Danışma Kurulu

Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
Doç.Dr. F. Banu BEYAZ SİPAHİ Başkan (17.08.2023-16.08.2026)
Öğr. Gör. Dr. Doğancan ÇAVMAK Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Öğr. Gör. Fatmanur GÜVENÇ Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Öğr. Gör. Mine BUĞA AKTEKİN Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Hülya KURT Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Öğr. Gör. Pelin ZIVDIR YEŞİLYURT Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Elif KARAMAN Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Dış Paydaşlar
Doç. Dr. Mustafa KALE Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Doç. Dr. Demet ERDÖNMEZ Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Doç. Dr. Aysu ZEKİOĞLU Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZCANARSLAN Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Dr. Öğr. Üyesi Selma DOĞANALP ÇOBAN Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Uzman Eczacı Adem OYAL Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Işık TAŞÇIOĞLU Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Dr. Okan TATLI- Acil Tıp Uzmanı Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Abdurrahim GÜMÜŞ- Kızılay Tarsus Şube Başkanı Üye (17.08.2023-16.08.2026)
Hakan AVCI - Müdür Yardımcısı Üye (17.08.2023-16.08.2026)