Çocuk Gelişimi Programı

Genel Bilgiler
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü bünyesinde yer alan Çocuk Gelişimi Programı bir ön lisans programıdır. Çocuk Gelişimi Programı, normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini değerlendirecek ve destekleyecek, aile danışmalığı yapabilecek yüksek donanımlı ve nitelikli çocuk gelişimci yetiştirmek; gelişimi değerlendirmeye yönelik araç geliştirmek; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara (gereksinimleri doğrultusunda) danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunmak; çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili çağdaş yaklaşımlar kullanılarak ülke ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirmek, üretmek ve bu projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırmak misyonunu taşımaktadır. Öğretim süresince; Sosyoloji, Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Özel Eğitim, Aile ilişkileri, Eğitim Felsefesi ve Çocuk Ruh Sağlığı gibi dersler verilmektedir. Ayrıca uygulamalı derslerle ve yuva-anaokulu pratiği gibi staj programlarıyla öğrencilere deneyim kazandırılmaktadır .

Programın Amaç ve Hedefleri
Çocuk Gelişimi programı; sağlık, sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek, aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimci yetiştirmek amacını taşımaktadır.
Program ayrıca, öğrencilerin güçlü bir iletişim yeteneği kazanmalarını, sorun çözme becerisi edinmelerini, üretken ve çalışkan bireyler olarak mezun olmalarını hedeflemektedir.

Kabul Şartları
Adayların ÖSYM tarafından belirlenen şartları taşımaları, lise mezunu olmaları ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olmaları, temel kabul şartlarıdır.

Mezuniyet Şartları
120 AKTS/ECTS, 4.00 üzerinden “2.00” ağırlıklı not ortalamasına sahip ve zorunlu stajını tamamlamış öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.  Mezunlara Çocuk Gelişimi Programı ön lisans diploması verilir.

İstihdam Olanakları
Mezunlar;
  • Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde
  •  Okul Öncesi Eğitimcisi,
  • Okul Öncesi Kurumlarda Eğitimci,
  • Özel Eğitim Kurumlarında Grup Eğitimcisi,
  • Kaynaştırma Okullarında Öğrenci Koçluğu (Yardımcı Öğretici),
  • MEB ve Belediyelerde Okul Öncesi Eğitim Elemanı,
  • Evde Çocuk Bakıcılığı,
  • Hastane Okullarında yardımcı eğitimci,
olarak iş imkânları bulabilmektedir.
 
 
Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilen Programlar
Çocuk Gelişimi DGS bölümleri, Çocuk Gelişimi Dikey geçiş bölümleri lisans bölümleridir. İki yıllık bölüm mezunları DGS sınavına girerek yeterli puanı aldıkları takdirde aşağıda belirtilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilmektedir.

2 Yıllık Çocuk Gelişimi Dikey Geçiş Bölümleri
-Çocuk Gelişimi
-Okul Öncesi Öğretmenliği