Misyon ve Vizyon

  • Sağlık hizmetleri alanında çağın gereksinimlerine uygun bilgi ve becerilere sahip, ekip çalışmasına uyumlu ve etik değerlere saygılı yüksek nitelikli mezunlar yetiştirmek.
  • İç ve dış paydaşlar ile işbirliği yaparak sektöre ve topluma hizmet sunmak.
 
 Vizyon
  • Nitelikli eğitimiyle sağlık sektörünün değişen beklentilerini karşılayabilen ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir meslek yüksekokulu olmak.