Tarihçe

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992 yılında Mersin Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Tarsus Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kurulmuş olup;  bu kanunla, Mersin Üniversitesi çatısı altında olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tarsus Üniversitesine bağlanmıştır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda; Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü; Çocuk Gelişimi Programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümü; Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Eczane Hizmetleri Bölümü; Eczane Hizmetleri Programı, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü; Yaşlı Bakımı Programı, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü; İlk ve Acil Yardım Programı ve Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı olmak üzere 5 bölüm;  6 program bulunmaktadır.  2019-2020 eğitim-öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 3 öğretim görevlisi 1 öğretim üyesi ile öğrenci alımına başlamıştır.  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programının da 3 öğretim elemanı ihtiyacı karşılanarak bu program da 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulü için hazır duruma getirilmiştir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nitelikli akademik kadrosu ve güncel müfredatıyla, sağlık hizmetleri alanında çağın gereksinimlerine uygun bilgi ve becerilere sahip, ekip çalışmasına uyumlu ve etik değerlere saygılı yüksek nitelikli mezunlar yetiştirme misyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.